Disclaimer

Hotel The Neighbour’s Magnolia streeft naar een zorgvuldige controle van alle gegevens die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Hotel The Neighbour’s Magnolia niet garanderen dat de informatie altijd volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Op alle gedane offertes en aangegane verplichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage. Op verzoek zenden wij kosteloos een exemplaar toe.

Hotel The Neighbour’s Magnolia kent de risico's van het boeken via internet en doet alles om het boeken op een zo veilig mogelijke manier te doen verlopen. Als je een boeking maakt via onze eigen website dan ga je akkoord met de annuleringsvoorwaarden van het hotel.

Alle inhoud van deze website is het copyright eigendom van Hotel The Neighbour’s Magnolia, of haar zusterbedrijven, affiliates en/of licentiehouders. Alle inhoud van de website is beschermd onder Nederlands recht en internationale copyright wetgeving.